Nagrody i wyróżnienia

(wybór)

IFO Scan Baltic

Rostock (Niemcy)
1990

za zdjęcie przedstawiające orkę wołami 
"Stoi jak wół"

7TH ANNUAL
Black and White
Spider Awards

(Beverly Hills, USA)

Nominacja do Nagrody Głównej
w kategorii Architectural
za zdjęcie "Somewhere in the North"

11TH ANNUAL
Black and White
Spider Awards

(Beverly Hills, USA)

Nominacja do Nagrody Głównej
w kategorii Nature
za zdjęcie "Solitude"

14TH ANNUAL
Black and White
Spider Awards

(Beverly Hills, USA)

Nominacja do Nagrody Głównej
w kategorii Architectural
za zdjęcie "Pers pro toto"

Najlepsza publikacja turystyczna 2018 roku

WYRÓŻNIENIE
przyznane przez 
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 
za album 
„Kujawsko-Pomorskie Panoramy Wisły” 

.

.